آموزش گیتار پاپ به زبانی ساده و روان (بخش دوم)

مجموعه: آموزش گیتار پاپ تعداد بازدید: 817
آموزش گیتار پاپ به زبانی ساده و روان (بخش دوم)

در این قسمت در سطج مقدماتی و به زبان ساده و روان شما را با گیتار پاپ و مراحل اولیه نواختن گیتار پاپ آشنا میکنیم.پس با سازی ها باشید و تمرین کنید

گیتارمتشکل از۶سیم است که به سه سیم پایینی(۱و۲و۳)که به صورت نایلونی است .سیم های ملودی یا تریبل گفته میشودوبه سه سیم بالایی(۴و۵و۶)که به صورت فنری فلزی است سیم های بیس گفته میشود.

برای نواختن یک آهنگ بایددوچیزرعایت شود:

چندنتی بزنیم(ازلحاظ زیروبمی صدا)
ان نت راچه مدت بزنیم.

خط حامل:به۵خط موازی گفته میشودکه نت هابه صورت یک توپ روی آن نوشته میشود.

نت:۷نت داریم.

درگیتار فقط ازکلیدسل استفاده میشود.

سازهایی مانند:ویالون،سنتور،دست راست پیانوو…ازکلیدسل استفاده میکنند.

نام نت ها:دو ر می فا سل لا سی

با در نظر گرفتن شکل های مختلف برای هر نت می توان مدت زمان آن را تعیین نمود . رابطه بین شکل نت ها و زمان آنها در زیر آمده است .

سه نت سیم اول عبارتند از((می))،((فا))،((سل)).

هنگامی که سیم اول رابدون تماس هیچ یک ازانگشتان دست چپ،برروی دسته گیتار بنوازید،نت((می))را نواخته ایدودرصورتی که فرت اول رابگیرید،نت ((فا))وفرت سوم،نت((سل))را به صدا دراورده اید.

نت می :دست باز

نت فا:فرت اول انگشت اول

نت سل:فذت سوم انگشت سوم

پس نشستن صحیح،نوک انگشتان خودرا به صورت عمودبرروی سیم هاقراردهید.دقت کنید انگشتتان پشت فرت قرارگیردوبا انگشت خود،فشارلازم را برسیم واردکنید.

درصورتی که انگشت،روی قسمت فلزی قرارگیردیافشارلازمبرسیم واردنشود،صدای((وز))می دهد.اگرازفرت زیادفاصله بگیریدبایدفشاربیشتری وارد شود.درنتیجه حتماسعی کنید که انگشتان خودرادقیقا پشت فرت قراردهید.

همه مطالب در مورد: آموزش گیتار به زبان ساده 

سه تا از نت های سیم دوم

این سه نت عبارتنداز((سی))،((دو))و((ر)).

هنگامی که سیم دوم را دست بازبنوازید.نت((سی))،ودرصورتی که فرت اول رابگیرید،نت((دو))وفرت سوم،نت((ر))رابه صداردراورده اید.

نت سی:دست باز

نت دو:فرت اول انگشت اول

نت ر:فرت سوم انگشت سوم

دونت ازنت های سیم سوم :

این دونت عبارتنداز((سل))و((لا)).هنگامی که سیم سوم را دست بازبنوازید،نت ((سل))ودرصورتی که فرت دوم رابگیرید،نت((لا))رابه صدادراورده اید!

ارزش کشش نت سیاه!
ارزش کشش(دیرند)نت سیاه،یک ضربه پا است،یعنی هنگام اجرابایدبه اندازه یک ضرب،سرجای خودباقی بماند.این تمرینات فقط شامل نت های سیاه هستند،این نت هاراباحرکت روبه پایین مضراب(پیک)بایدنواخت که به این حرکت مضراب،مضراب راست نیزگفته میشود.

ارزش کشش نت سفیدوگرد
نت سفید:

ارزش زمانی (دیرند)نت سفید،دوضرب(دوبرابرسیاه)است.یعنی درهنگام اجرا،انگشت بایددوضرب سرجای خودباقی بماند.

نت گرد:

ارزش کشش نت گرد،چهارضرب(دوبرابرنت سفید)می باشد.یعنی درهنگام اجرا،انگشت بایدچهارضرب سرجای خودباقی بماند.

مطلب مهم :معرفی ۱۰ وب سایت برتر برای یادگیری نواختن گیتار (آنلاین و رایگان)

روش صحیح به دست گرفتن گیتار

بسیاری از نوازندگان گیتار بخصوص افراد مبتدی ، غالبا از درد کتف یا کمر شکایت می کنند. علت این درد و ناراحتی را باید در نحوه نشستن و به دست گرفتن گیتار در این افراد جستجو نمود. مانند هر کار و عمل دیگری در نوازندگی نیز استقرار صحیح بدن را باید پایه شروع آموزش دانست.

بخاطر داشته باشید همیشه کمر خود را راست نگه دارید. این کار در ابتدا برای هنرجویان مشکل می باشد زیرا برای دیدن فرت بورد و حرکت دستانشان مجبورند به جلو خم شوند اما به مرور زمان و با تمرین بیشتر دیگر نیازی به دیدن دستان خود نخواهید داشت.
برای افراد راست دست بهترین شیوه، قرار دادن گیتار روی پای راست می باشد. توجه داشته باشید که طوری باید گیتار را نگه دارید که روی ران پای شما سر نخورد و ثابت نگه داشته شود. برای کنترل ساز فشار بیش از حد به بدن وارد نکنید.
برای جلو گیری از ایجاد خستگی و درد در گردن سعی کنید که همیشه گردنتان را هم مانند کمر راست نگه دارید. برای این منظور جهت خواندن کتاب نت، از پایه نگه دارنده استفاده کنید و هیچگاه کتاب نت خود را پایین تر از صورت خود قرار ندهید زیرا در اینصورت مجبور خواهید بود برای دیدن نتها گردن خود را به سمت پایین خم کنید.
در صورتیکه صندلی شما بلند است و گیتار به درستی روی پای شما قرار نمی گیرد می توانید از پایه های مخصوصی که در بازار موجود است استفاده نمایید.

تکنيک نواختن با مضراب

براي نواختن گيتار دو حالت وجود دارد كه يكي استفاده از مضراب يا همان پيك ميباشد و حالت بعدي نواختن با انگشتان دست ميباشد.

مضراب يا پيك وسيله اي است براي نواختن گيتار گه اندازه هاي گوناگوني دارد كه براي ابتدا از نوع متوسط آن استفاده ميكنيم .

اما چند نكته در اينجا وجود دارد : سعي كنيد مضراب را بيش ارز حد شل يا سفت نگيريد و نوك مضراب بيش از حد بيرون يا داخل نباشد و همينطور ضربات پيك و دست بايد موازي با سطح گيتار باشد يراي مضراب زدن تا جايي كه ميتوانيد سعي كنيد دست ارقسمت مچ داراي حركت باشد و براي نواختن بهتر است ساعد را به بدنه گيتار تكيه دهيم.

این مطلب نیز به شما کمک خواهد کرد:آموزش رایگان ریتم نوازی گیتار (فیلم و مقاله)

براي پيك دو حالت در نظر گرفته شده:

ضربه رو به پايين(Down strocke)که با علامت ^ نشان ميدهند و ضربه رو به بالا (Up strocke)که با علامت v نشان ميدهند.

نحوه گرفتن مضراب:

و در پایان هم یک درس برای تمرین شما قرا داده میشود

به کمک این بسته فوق العاده، گیتار پاپ را بصورت اصولی، حرفه ای و سریع (بدون نیاز به کلاس) بیاموزید!

مطالب مرتبط