آرشیو : آموزش رایگان تومبا

توضیحی مختصر و مقدماتی در باره ساز تومبا

توضیحی مختصر و مقدماتی در باره ساز تومبا

تومبا در واقع بزرگترین ساز از مجموعه سازهای کوبه ای کنگا است. ساز کوبه‌ای یا پرکاشن به هر سازی گفته می‌شود که از طریق ضربه، ...

ادامه مطلب