آرشیو : نوشته هایی با برچسب نی نوازی

آموزش اصولي دميدن يا صدادهي در ساز ني

آموزش اصولي دميدن يا صدادهي در ساز ني

نی ساز بسیار کاملی است که در این بخش ما طرز دمیدن و نفس گیری در نی را هم به صورت متن و هم فیلم ...

ادامه مطلب