آرشیو : نوشته هایی با برچسب نواختن نی دندانی

آموزش اصولی نی زدن به روش دندانی (همراه با فیلم)

آموزش اصولی نی زدن به روش دندانی (همراه با فیلم)

همانطور که میدانید نوازندگی نی به دو روش متفاوت لبی و دندانی است که این دو روش هم با صداهای متفاوتی همراه است .در این ...

ادامه مطلب