معرفی و دانلود بیش از ۵۰ نت پرطرفدار سنتور

مجموعه: نت سنتور تعداد بازدید: 1169
معرفی و دانلود بیش از ۵۰ نت پرطرفدار سنتور

نت هایی پرطرفدار گردآوری کرده ایم از سنتور ! این نت های سنتور توسط آکادمی موسیقی سازی ها جمع آوری شده که اسامی آنها را از ۱ تا ۵۰ مشاهده مینمایید.لذا شما میتوانید همه این نت ها را در پایان همین مطلب دانلود نمایید و دعایی به جان گردآورنده و نویسنده بنمایید.

  • جهانشاه برومند – به ياد استاد بديعي – گردآوري نت سنتور
  • جهانشاه برومند – كعبۀ دلها – گردآوري نت سنتور
  • چهارمضراب عشاق – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
  • چهارمضراب زابل – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
  • پرچين – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
  • رنگ ابوعطا – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
  • رنگ بيات ترك – تنظيم براي هنرجويان مبتدي نت سنتور
  •  آهنگ محلي مازندراني ۱
  • آهنگ محلي مازندراني ۲
  • حسين پرنيا – تصنيف گلپونه ها – گردآوري نت سنتور
  • حسين پرنيا – تصنيف حرير مهتاب
  • حسين پرنيا – تصنيف نوشانوش – گردآوري نت سنتور
  • مجيد وفادار – ترانۀ به سوي تو – گردآوري نت سنتور
  • مجيد وفادار – ترانۀ منتظرت بودم
  • جواد ضرابيان – چهارمضراب شور – نگارش نت سنتور
  • داريوش پيرنياكان – تصنيف سلسلۀ موي دوست – گردآوري نت سنتور
  • داريوش پيرنياكان – چهارمضراب شور
  • داريوش پيرنياكان – پيش درآمد شور – گردآوري نت سنتور
  • رضا شفيعيان – آواز بيات ترك – گردآوري نت سنتور
  • محمد رضا لطفي – چهارمضراب شور ۱ – گردآوري نت سنتور
  • محمد رضا لطفي – چهارمضراب شور ۲ – گردآوري نت سنتور
  • ملك و توكل – چهار مضراب همايون
  • ملك و توكل – ضربي افشاري
  • ملك و توكل – ضربي اصفهان – گردآوري نت سنتور
  • ملك و توكل – ساز و نوا در همايون
  • ملك و توكل – چهارمضراب ماهور – گردآوري ( محسن غلامي)
  • ملك و توكل – چهارمضراب افشاري ۱
  • فرهنگ شريف – دوضربي بيات ترك – گردآوري نت سنتور
  • فرهنگ شريف – چهارمضراب ابوعطا ۱
  • فرهنگ شريف – چهارمضراب ابوعطا ۲ – گردآوري نت سنتور
  • فرهنگ شريف – چهارمضراب همايون – گردآوري نت سنتور
  • فرهنگ شريف – چهارمضراب شور ۱ – گردآوري نت سنتور
  • فرهنگ شريف – چهارمضراب شور ۲
  • فرهنگ شريف – چهارمضراب بيات ترك – گردآوري نت سنتور

در اینجا هم یک مجموعه داریم که میتوانید دانلود کنید: دانلود ۳۰ نت سنتور

  • فرهنگ شريف -پيش درآمد ابوعطا – گردآوري نت سنتور
  • فرهنگ شريف – پيش درآمد همايون
  • محمد آذري – تصنيف مرا چشميست – گردآوري نت سنتور
  • محمد جليل عندليبي – ترانه ميهن اي ميهن – گردآوري نت سنتور
  • عباس خوشدل – تصنيف دشتي – گردآوري نت سنتور
  • محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۱
  • محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۲
  • محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۳
  •  محسن غلامي – درآمد آوازي شور ۴
  • محسن غلامي -درآمد آوازي بيات ترك
  • ضربي شور – محسن غلامي – تنظيم آرمين خامه ور
  • انتظار – محسن غلامي – تنظيم آرمين خامه ور
  • محسن غلامي – قطار – بيات ترك
  • محسن غلامي – جامه دران – افشاري
  • محسن غلامي – جامه دران – بيات ترك
  • محسن غلامي – شهابي – بيات ترك

اینجا ۵۰ نت سنتور را دانلود نمایید

 

در اینجا هم یک مجموعه داریم که میتوانید دانلود کنید: دانلود ۲۵ نت سنتور

مطالب مرتبط